Rock Dandy – House Rules

Αγαπητοί επισκέπτες / Dear visitors

στόχος μας είναι να σας προσφέρουμε μια αξέχαστη και άνετη διαμονή. Αποστολή μας να δημιουργήσετε όμορφες, ευχάριστες και χαλαρές στιγμές με φίλους, συνεργάτες και τους αγαπημένους σας ανθρώπους. Νιώστε σαν στο σπίτι σας! Για να υλοποιήσουμε την παραπάνω υπόσχεση θα εκτιμούσαμε εάν είχαμε την αμέριστη συμπαράστασή σας στους παρακάτω κανόνες εύρυθμης λειτουργίας τους σπιτιού:

we are happy to welcome you to one of our accommodations. We wish you a wonderful stay and we remind you that we are near to you at any time. Our primary goal is to make your stay as comfortable as possible and to help you to have a memorable time. We are very pleased when visitors felt…” Like home”! We would like to ask you to consider the following rules of operation of the house so that we can offer the best conditions to the next visitors:

 1. Δεν επιτρέπεται το κάπνισμα στους εσωτερικούς χώρους του σπιτιού. Έτσι διασφαλίζουμε σε εσάς αλλά και στους επόμενους επισκέπτες μια καθαρή και υγιεινή ατμόσφαιρα. Σε περίπτωση μη τήρησης, ενδέχεται να εφαρμοστούν επιπλέον τέλη καθαρισμού για την απομάκρυνση της οσμής και των λεκέδων.
  Smoking is not allowed Additional cleaning fees can be applied to remove odor and stains. If you feel the need to smoke, you can use outdoor areas.
 2. Παρακαλούμε, σεβαστείτε τις ώρες κοινής ησυχίας: 23:00-07:00 & 15:00-17:00
  Please respect the quiet hours: 23:00-07:00 & 15:00-17:00
 3. Δεν επιτρέπεται η αλλαγή στη διαρρύθμιση των επίπλων και ειδικά η μετακίνηση τους στους εξωτερικούς χώρους, υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης σημαντικών ζημιών.
  You should not change the arrangement of the furniture and move it outdoors, there is a risk of causing significant damage.
 4. Απαγορεύεται βάση νόμου κάθε ανάρμοστη αντικοινωνική συμπεριφορά καθώς και παράνομες δραστηριότητες. Θα υπάρξει απαίτηση απομάκρυνσή σας από το κατάλυμα.
  All inappropriate anti-social behavior as well as illegal activities are prohibited by law. There will be a requirement to leave the property.
 5. Πριν από κάθε κράτηση εκτελείται έλεγχος για την λειτουργικότητα του καταλύματος. Παρόλα αυτά εάν διαπιστώσετε πως κάτι δεν λειτουργεί σωστά, παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε άμεσα ώστε να προβούμε στη διόρθωση και επισκευή του.
  Before each reservation, a check on the functionality of the accommodation is being performed. However, if you find that something is not working properly, please inform us immediately so that we can fix it.
 6. Ζημιές και καταστροφές που προκαλούνται με υπαιτιότητα του επισκέπτη, επιβαρύνουν το ίδιο.
  Damages and destructions caused by the guest’s fault are borne by the same.
 7. Για την πρόληψη της πυρκαγιάς και την ασφάλεια όλων, παρακαλούμε μην αφήνετε τις ηλεκτρικές συσκευές ενεργοποιημένες όταν δεν είναι σε χρήση ή όταν φεύγετε από το κατάλυμα (ηλεκτρικές συσκευές, θερμοσίφωνο, τζάκι).
  To prevent fire and everyone’s safety, please do not leave electrical appliances on when are not in use or when you leave the property (electrical appliances, heater, fireplace).
 8. Εάν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε το τζάκι σας παρέχουμε δωρεάν το πρώτο καλάθι με τα ξύλα. Εάν χρειαστείτε παραπάνω ξύλα, υπάρχει επιπλέον χρέωση (15€/καλάθι). Παρακαλούμε σε περίπτωση που θελήσετε να χρησιμοποιήσετε το τζάκι, να ενημερώσετε τον υπεύθυνο του καταλύματος πριν την άφιξή σας το αργότερο μέχρι μια μέρα πριν έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η συγκέντρωση των ξύλων. Να βεβαιώνεστε πάντα πως η φωτιά έχει σβήσει πριν πάτε για ύπνο ή πριν την απομάκρυνσή σας από το κατάλυμα. Απαγορεύεται το ψήσιμο στο τζάκι καθώς και η καύση άλλων υλών που ανεβάζουν επικίνδυνα τη θερμοκρασία καύσης στην εστία. Υπάρχει σοβαρός κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς.
  If you want to use your fireplace, we provide you the first basket of wood (free of charge). If you need more wood, there is an additional charge (€15/basket). Please, in case you want to use the fireplace, inform the manager of the accommodation before your arrival at least one day so as to ensure the gathering of the wood. Always make sure the fire is out before going to bed or before leave the accommodation. It is forbidden to bake in the fireplace as well as to burn other materials that can dangerously raise the combustion temperature in the hearth. There is a serious risk of fire.
 9. Η ιδιοκτησία είναι φιλική προς τα παιδιά τα οποία παρευρίσκονται στο χώρο με αποκλειστική και συνεχή επίβλεψη των γονέων – κηδεμόνων τους. Η ιδιοκτήτρια εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη για τυχόν ατυχήματα, τραυματισμούς ή ασθένειες που συμβαίνουν στο χώρο ή στις εγκαταστάσεις.
  The property is child friendly who attend the site with the exclusive and continuous supervision of their parents – guardians. The owning company is not responsible for any accidents, injuries or illnesses that occur on site or in the facilities.
 10. Κρατήστε το κατάλυμα ασφαλές και κλειδώστε τις πόρτες και τα παράθυρα όταν βγαίνετε από το σπίτι. Ο ιδιοκτήτης δεν είναι υπεύθυνος για την απώλεια προσωπικών αντικειμένων ή τιμαλφών του επισκέπτη. Σας ενημερώνουμε ότι υπάρχουν χρηματοκιβώτια προς φύλαξη πολύτιμων προσωπικών αντικειμένων.
  Keep the accommodation secure and lock the doors and windows when you leave the house. The owner is not responsible for the loss of guest’s personal items or valuables. We inform you that there are safes for storing valuable personal items.
 11. Δεν επιτρέπεται η είσοδος στο κατάλυμα σε άτομα τα οποία δεν δηλώθηκαν τη στιγμή της κράτησης και χωρίς προηγούμενη έγγραφη ενημέρωση και έγκριση της ιδιοκτήτριας εταιρείας. Δεν επιτρέπεται η υπέρβαση της δηλωθείσας πληρότητας την στιγμή της κράτησης.
  It is not allowed the entrance to accommodation to people who were not declared at the time of booking and without prior written information and approval of the owning company. It is not allowed to exceed the declared occupancy at the time of booking.
 12. Εάν χρησιμοποιείτε καλλυντικά, προϊόντα μακιγιάζ, υδατικές κρέμες ή αντιηλιακά, παρακαλούμε να προβείτε πρώτα στην αφαίρεση τους πριν έρθετε σε επαφή με τα σεντόνια, μαξιλάρια και τις πετσέτες του καταλύματος.
  If you use cosmetics, make-up products, water creams or sunscreens, please remove them first before coming into contact with the sheets, pillows and towels of the accommodation.
 13. Στο κατάλυμα υπάρχουν μπουρνούζια, πετσέτες και λευκά είδη τα οποία δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν εκτός καταλύματος.
  In the accommodation there are towels, bathrobes etc, which cannot be used outside the house.
 14. Η ημερήσια υπηρεσία καθαριότητας δεν συμπεριλαμβάνεται στην τιμή ενοικίασης. Αλλαγή σεντονιών και πετσετών πραγματοποιείται κάθε τρίτη ημέρα εκτός Κυριακής. Κατόπιν αιτήματος του επισκέπτη δύναται η δυνατότητα για επιπλέον καθαρισμό του καταλύματος έναντι του ποσού των 10 ευρώ / ώρα και συμπεριλαμβάνει στρώσιμο κρεβατιών, σκούπισμα και σφουγγάρισμα.
  The daily cleaning service is not included in the rental price. Sheets and towels are changed every third day except Sunday. At the guest’s request, additional cleaning of the accommodation is possible for the amount of 10 euros / hour and includes making beds, sweeping and mopping.
 15. Μην πετάτε χαρτί υγείας στην τουαλέτα, γυναικολογικά και βρεφικά προϊόντα υπάρχει κίνδυνος απόφραξης της αποχέτευσης και υπερχείλισης των λυμάτων. Το κόστος αποκατάστασης της ζημιάς επιβαρύνει τον επισκέπτη.
  Do not throw toilet paper, gynecological and baby products into the toilet, there is a risk of clogging the drain and overflowing the sewage. The cost of repairing the damage is borne by the visitor.
 16. Έκτακτες καιρικές συνθηκες: Δεν υπάρχει επιστροφή χρημάτων για έκτακτες καιρικές συνθήκες.
  Extreme weather conditions: No refund for extreme weather conditions.
 17. Κατοικίδια: Επιτρέπονται κατοικίδια βάρους μέχρι 8 κιλών. Για την παραμονή των κατοικίδιων στα κατάλυμα καταβάλλεται εγγύηση ύψους 500 ευρώ. Σε κάθε περίπτωση πρέπει πάντα να υπάρχει ενημέρωση και συμφωνία πριν την άφιξη του επισκέπτη.
  Pets: Pets weighting up to 8 kg are allowed. For the stay of pets in the accommodation, a guarantee of 500 euros is paid. In any case, the company must always be informed and agreed before the arrival of the guest.
 18. Η ιδιοκτήτρια εταιρεία δύναται να αρνηθεί την κράτηση σε επισκέπτες που δεν τήρησαν τους παραπάνω κανόνες σε προηγούμενη διαμονή.
  The owner company may refuse the reservation to guests who did not comply with the above rules in their previous stay.

 

Πολιτική Άφιξης / Αναχώρησης:

 1. Επιλέξετε κάποιον από τους ακόλουθους τρόπους check in:
  – Ανέπαφα
  – Στους εξωτερικούς χώρους
  – Με επαφή.
  Σε περίπτωση που επιλέξετε την τελευταία επιλογή, κατά την άφιξη σας παρακαλούμε, να διαθέτετε ταυτότητα/ διαβατήριο που θα χρειαστεί να δείξετε στον υπεύθυνο του καταλύματος που θα χρειαστεί να βγάλει φωτοαντίγραφο για την ολοκλήρωση του check in.
 2. Ώρες Άφιξης: 16:00-19:00
  Ώρες Αναχώρησης: 11.00

Γνωρίζουμε ότι θα σεβαστείτε το χώρο μας όπως το δικό σας κι γι αυτό σας ευχαριστούμε προκαταβολικά. Το κατάλυμα πρέπει να είναι λειτουργικό και για τους επόμενους επισκέπτες κι αυτός είναι ο λόγος που σας ζητάμε τα περισσότερα από τα παραπάνω. Είμαστε βέβαιοι ότι θα κάνουμε όλες οι πλευρές το καλύτερο.

Σας ευχόμαστε μια υπέροχη και ξεκούραστη διαμονή.

Arrival / Departure Policy:

 1. Choose one of the following ways to check in:
  – Contactless
  – Outdoors
  – By contact.
  *In case of the last option, please, upon arrival have an ID / passport ,available that you will have to show(take a photo) to the person in charge of the accommodation to complete the check in.
 2. Arrival Hours: 16:00 – 19:00
  Departure Hours: 11.00

We know that you will respect our space as if it was yours and we thank you in advance. The accommodation must be functional for the next guests and that is why we ask you most of the above. We are confident that both sides will do their best.

*Σε περίπτωση περαιτέρω διευκρινίσεων ή τυχόν αντιρρήσεων παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί σας, διαφορετικά θεωρείται η αποδοχή όλων των παραπάνω.
In case of any clarification or possible objection, please contact us, otherwise it is considered the acceptance of the house rules listed in this page.

We wish you a happy and relaxing stay.